Detachering

Omdat we ons specialiseren in de ‘flex-branche’ hebben we steeds meer klanten die zich richten op het detacheren van werknemers. De detacherings-branche is een mooie branche maar ook een bedrijfstak waar de nodige risico’s aan vast zitten.  We hebben dan ook een risico-inventarisatie ontwikkeld waarbij we voor u de belangrijkste zaken op een rij zetten.

Voordelen mantelpakket

Omdat de detacheringstak een prominente plaats inneemt binnen ons kantoor hebben we een speciale website opgezet. Deze is te vinden op www.detacheren-verzekerd.nl.  De belangrijkste aspecten die op die site vermeld staan, treft u hieronder heel kort aan.

Verzuim

Het is belangrijk om met de gedetacheerde werknemers een goede binding te hebben zodat ze met veel plezier hun werk doen. Maar ook al lukt dat dan nog is niet uit te sluiten dat iemand thuis komt te zitten door een ongeval, overspannenheid of een ernstige ziekte. Om langdurige arbeidsongeschiktheid op te vangen is het zaak om dit te verzekeren met een verzuimverzekering, conventioneel of als stop-loss variant (i.g.v. een groot personeelsbestand)

Offshore

Mocht u werknemers detacheren in de offshore branche dan hebben wij mogelijkheden om dat te verzekeren. Er worden door de olie- en gasindustrie speciale voorwaarden gehanteerd en wij zorgen dat de verzekeringsdekkingen daarop aansluiten.

Buitenland

De wereld wordt steeds kleiner en we merken dat er steeds meer werknemers tijdelijk geplaatst worden in het buitenland. Mocht uw werknemer daar ernstig ziek worden of iets anders overkomen dan is het prettig om daar een zeer uitgebreide collectieve zakenreisverzekering voor te hebben. Wij kunnen met u ook doornemen welke dekking de overige verzekeringen hebben wereldwijd en of er landen uitgesloten zijn van dekking.

  • Zeer uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering
  • (incidenteel) afwijken van de eigen leveringsvoorwaarden is meeverzekerd
  • Letselschade van werknemers/uitzendkrachten tot 2,5 miljoen euro mee te verzekeren, ook in het buitenland
  • Collectieve zakelijke reisverzekering indien er uitgezonden wordt naar het buitenland
  • Debiteurenverzekering aangezien er veel voorgefinancierd wordt
  • Advies m.b.t. eigen risico dragen ziektewet  (wellicht een interessant alternatief)
  • Ziekteverzuimverzekering (conventioneel of stop-loss)
  • Detacheren o.b.v. Nogepa-condities (olie- en gas) wordt ondersteund
  • Verzekering van uw wagenpark o.b.v. vaste premies