Welke keuring heb je in 2020 nodig bij een zakelijk bedrijfspand?

Terug naar nieuws overzicht

Artikel delen:

Als bedrijfsmatig adviseur hebben we steeds meer te maken met verschillende keuringen opgelegd door verzekeraars. Bovenstaande vraag duikt dan ook steeds vaker op.
In het verleden werd steeds verwezen naar de NEN 3140 keuring. Inmiddels is daar de NTA 8220 keuring voor in de plaats gekomen. Hieronder een zo kort en simpel mogelijke uitleg van de ontwikkelingen en verplichtingen.

Wat is de NTA 8220?

De NTA 8220 is een beoordelingsmethodiek op brandrisico’s van elektrisch materieel. De inspectie is gericht op het signaleren van brandrisico’s met een elektrische oorzaak. Wie er meer over wil weten is er veel info te vinden op www.nen.nl.
Door de NTA 8220 te gebruiken, die specifiek voor dit doel is ontwikkeld en te beoordelen op basis van risicoanalyse, zal naar verwachting het brandrisico veroorzaakt door een elektrische oorzaak worden verlaagd. Met als belangrijkste doel een kleinere kans op brand door elektrische materieel. Verzekeraars verplichten dan ook in 2020 steeds vaker deze keuring.

Wat is het verschil met de reeds bekende NEN-3140 keuring?

In de praktijk werd tot nu toe vaak een NEN 3140 inspectie uitgevoerd, in de hoop hiermee ook het brandrisico te beheersen. De NEN 3140 keuring heeft echter als insteek om het gezondheidsrisico van werknemers/ derden te voorkomen als ze met elektriciteit/ Electrische apparaten te maken hebben.

Kan de NEN 3140 keuring de kast in?

Neen, en dan met name vanuit het oogpunt van de aansprakelijkheid van een werkgever. De NEN 3140 keuring is nl. een norm t.b.v. het beheren van elektrische installaties gericht op arbeidsveiligheid. Vooral voor (grotere) bedrijven blijft de NEN 3140 een belangrijk instrument (ook voor verzekeraars).

Heeft dit gevolg voor brandverzekeringen?

De logische verwachting is dat de NTA 8220 in veel polisvoorwaarden/ clausules als uitgangspunt gebruikt gaan worden. Bij het opleggen van nieuwe voorwaarden door verzekeraars is het dan ook van belang dat er door adviseurs goed op gelet wordt.

Wordt er een NTA8220- certificaat afgegeven?

Vooralsnog niet. Na de beoordeling wordt er een rapport opgesteld met hierin de bevindingen. Dit rapport wordt overhandigd aan de opdrachtgever. Het rapport geeft actiepunten aan voor de opdrachtgever en termijn om eventuele tekortkomingen te verhelpen. Afhankelijk van het type gebrek herstelt de opdrachtgever het mankement zelf of laat een installateur de herstelwerkzaamheden uitvoeren.

Wie mag een NTA 8220 controle uitvoeren?

Wettelijk gezien mag ieder vakbekwaam persoon deze controle uitvoeren. Door verzekeraars kunnen wel eisen worden gesteld en zullen ze vragen of de organisatie gecertificeerd moet zijn door SCIOS (scope10) of bijvoorbeeld lid moet zijn van UNETO-VNI.

We hopen dat dit enigszins duidelijk is. Het blijft moeilijke materie. Voor vragen hierover kan er natuurlijk altijd met ons contact worden opgenomen.

Marten Bogmans
SR Adviseur Bedrijven RMIA

Meer nieuws

Kentekenplicht werkmaterieel per 1-1-2022 !

Vanaf 1 januari 2022 is er een kentekenplicht voor de meeste landbouwvoertuigen en werkmaterieel. Zonder...

Lees meer

Let op bij zakelijk gebruik E-bike !

In toenemende mate worden e-bikes en speed-pedelecs steeds meer zakelijk gebruikt. Dat brengt voor de...

Lees meer